Tvůrčí večer - Literární seznámení

Volný čas
Svaz ruskojazyčných spisovatelů v ČR zve autory, kteří mohou přednést svá díla a povyprávět o vlastní tvorbě. Uskuteční se soutěž o cenu diváckých sympatií.
Termíny