Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu a její akce na fotografiích Heleny Wilsonové

Výstava
Výstava Křižovnické školy nemá na malém prostoru Galerie FONS ambice postihnout v celé šíří práce autorů KŠ. Díky bohaté soukromé sbírce jednoho z ředitelů KŠ Jana Steklíka a Heleny Wilsonové však uvidíte dobové práce, z nichž mnohé na jiných výstavách nebyly a jsou dochované v autentické podobě z počátku 70. let. Akce Křižovnické školy na fotografiích Heleny Wilsonové jsou pak mnoha ohledech unikátní dokumentací aktivit KŠ, které by bez nich zůstaly jen ústně předávanou legendou.
Termíny