Zbyšek Sion

Výstava
Zbyšek Sion: život v Poličce, v Praze a ve světě imaginace. V Poličce se narodil do válečného času, jehož konce se již nedožil jeho otec - účastník domácího odboje. V Poličce poznal malíře Josefa Václava Sílu. V Poličce získal první základní informace o výtvarném umění od svého staršího bratrance, historika umění, Otakara Aleše Kukly. Do Poličky se stále vrací. V Praze ukončil akademii – absolventskou prací „Řeka Styx“. V Praze vystavoval své strukturálně abstraktní práce v roce 1960 na neveřejné – přesněji tajné - výstavě „Konfrontace II.“ Obraz „Situace (Jak vychovávat klackem)“ na II. pražském salónu v roce 1969 se úřadům jevil být v rozporu s kulturní politikou socialistického státu a způsobil, že autor upadl v nemilost. Ve světě imaginace prožíval svobodu. Pohyboval se od nezobrazujícího umění k návratu figury a grotesknosti a nejnověji opět k abstrakci. Informelní malba, na rozdíl od 60. let, není vršena na sebe ve vyšších vrstvách, ale je rozkládána do plochy. K vyjádření užívá výraznou barevnost a geometrické obrazce.
Termíny