Přednáška Jörga Sasse

Volný čas
Jörg Sasse patří k nejdůležitějším německým fotografům posledních dvou dekád. Studoval společně s A. Gurskym, T. Struthem, T Ruffem a dalšími u manželů Becherových na düsseldorfské akademii. Od počátku 90. let se zabývá otázkou přivlastňování fotografie, jejích digitálních mutací a také následné organizaci a výstavní prezentaci. Přednášku s diskuzí moderuje Pavel Vančát.
Termíny