Praktická rétorika

Volný čas
2. přednáška cyklu „Umění komunikace“.
Termíny