Bellifortis - “Ten, který je silný ve válce“

Volný čas
Na konci 14. století byly velice oblíbené tzv. „knihy ohňostrojů“, z nichž pak na počátku 15. století vycházely bohatě ilustrované rukopisy věnované vojenské technice. Typickým příkladem takového díla je Bellifortis Konráda Kyesera z Eichstättu (1366-asi 1405), jenž na přelomu 14. a 15. století působil na dvoře českého a římského krále Václava IV. Název díla můžeme doslovně přeložit jako „ten, který je silný ve válce“. Ve své době bylo toto dílo velice oblíbené, o čemž svědčí i fakt, že se do současnosti dochovalo více než tricet exemplářů. Bellifortis, příručka válečnického umění, je nejstarším známým „Kriegsbuchem“ na našem území. Přednáška Marka Zágory.
Termíny