Finistere - Konec země

Výstava

  Galerie 4 zve na závěrečnou výstavu stejnojmenného česko-francouzského projektu, který probíhal v letech 2010 až 2012. Budou vystaveny fotografie z obou částí workshopu, jak z  francouzské, tak ze západu Čech.

   Spolupráce Galerie 4 s bretonskými umělci vznikla počátkem 90. let recipročními výstavami v galerii Le Lieu v Lorient, kde byla představena např. Dana Kyndrová, Jindřich Štreit, WeeGee a další autoři a Galerie 4 uváděla bretonské autory Francoise Puyplata, René Prigenta, Williama Roppa a další.

   V roce 1999 jsme uspořádali první společný workshop v Quimperle a Chebu pod vedením Pavla Máry a tento workshop se stal impulsem pro francouzské fotografy k založení umělecké asociace La Veduta.

   Workshop „Finistere - Konec země“ byl pojmenován podle francouzského departmentu, ale i geografické poloze Chebska. Účastníci z obou zemí pracovali současně na trasách (lokacích), které pro ně připravila Galerie 4. Lokace byly vybírány tak, aby účastníci měli možnost poznat pohraniční krajinu, vesnice a města, ale i důsledky 2. světové války na tento region (zmizelé vesnice po vystěhování německého obyvatelstva na jedné straně a na druhé straně pracovní zajatecký tábor v Rolavě). Navštívili kulturní instituce, galerie muzea našeho regionu.

   Každý den probíhaly semináře, na kterých se účastníci dozvěděli o historii a současnosti míst na trasách, měli možnost vidět historické fotografie z měst a vesnic těchto tras.

   Na závěr workshopu byla otevřena 1. část výstavy v Galerii 4 v Chebu. Společná práce českých a francouzských fotografů přinesla řadu neotřelých pohledů nejen na pohraniční region a z širšího pohledu prospěla propagaci Karlovarského kraje, protože i pro české účastníky byla některá místa zcela neznámá. Workshop byl přínosem v různém tvůrčím přístupu ke zpracování stejného tématu různými umělci, výměně zkušeností. Společná práce přispěla i k dále se rozvíjející spolupráci trvající již dvacet let.

   V roce 2012 proběhla výstava z obou částí workshopu s velkým úspěchem v Quimperle v Galerii Presidial a v Lyceu Kerneuzec.

Účinkují

Broudic Gwen l Gillardeau Yves-Marie l Haumont Gwenola l Hořínek Bořivoj l Illek Zbyněk l Kliment Lukáš l Křížková Silvie l Kurc David l Le Braz Tristan l Lipták Gustav l Nicol Bob l Olišarová Hana l Práznovský Jiří l Seguin Chloé l Schýbal Jan l Thomas Fabrice l Voborník Tomáš

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny