Pravoslavná panychida

Volný čas
Ve čtvrtek 5. září od 12.00 se uskuteční pravoslavná liturgie v areálu muzea. Po ukončení proběhne pietní akt u symbolického hrobu ThDr. Vladimíra Petřeka na Valašském Slavíně. Od 14.00 se uskuteční varhanní koncert - vystoupí Linda Čechová Sítková.

Termíny