Z rackových cest-koncert akustické hudby Jiřího Mazánka

Hudba

Srdečně zveme všechny příznivce kultury na koncert akustické hudbyDne 13. 9. 2013 se uskuteční v Loutkovém divadle města Třeboně. Masarykovo náměstí 1, od 19. 00 vystoupení Jiřího Mazánka. Pan Jiří Mazánek je jogín a tantrik a také se mnoho let věnuje hudbě, přednáškové a literární činnosti-přispívá do několika periodik s alternativním zaměřením. Hraje na sitár, etnické bubny, indické harmonium, ale i na další netradiční strunné nástroje, též na tibetské mísy, aplikuje ve svých vystoupení též alikvótní zpěv. Toto představení pořádá ART AGENCY FALTUSI pod cyklem koncertů a divadelních představení "Z rackových cest", Dukelská 133/I, Třeboň, 1. patro, dveře číslo 7, 379 01. Rezervace vstupenek je možná na art.ag.faltusi@seznam.cz či na mirekfaltus@seznam.cz nebo na tel. 776 134 124. 

Více informací o našich akcích je možné zhlédnout na našem webu: www.shopbabylon.estranky.cz, o interpretovi je možné si přečíst více na jeho webových stránkách www.jirimazanek.casopisdotek.cz
Účinkují

Technickou vyspělostí i mírou hudebního citu se řadí mezi přední interprety české

world music. V šestnácti letech ho hluboce inspirovaly možnosti, které nabízí

improvizace, a jeho umělecká tvorba začala směřovat k svobodnému vyjádření.

Nezbytný pevný základ získal mnohaletým výcvikem, umělecky vyspěl pod vedením

předního světového sitáristy Roopa Vermy, po tvůrčí stránce rostl po boku Karla

Babuljaka a Vlastislava Matouška. Pobytem v jižní Indii se upevnil v tradičních

technikách zpěvu a hře na strunný nástroj tánpúru.

   V sólových vystoupeních i při umělecké spolupráci v seskupeních Relaxace,

Alikvotní 4 a Extatic Trans Music je patrná snaha o tvůrčí objevování

různých hudebních přístupů.

   Ta sahá až k počátkům západní kultury, inspiruje se Indií, blíz-

kým Východem a původní lidovou hudbou. Jiří Mazánek si hraje

s mnohotvárným základem, prozkoumává jej a přetváří, nalézá sou-

lad i oživující odlišnosti. Pokus o citlivý experiment, který uskutečňuje

prostřednictvím řady akustických nástrojů z celého světa, doprovází

zpěvem. Jako jeden z mála evropských umělců používá techniku alikvot-

ního zpěvu. Klade důraz na co nejvyšší kvalitu zvukového přednesu.

   Koncerty v ČR i v zahraničí a účast na mezinárodních festivalech jsou pro

Jiřího Mazánka zdrojem inspirace. Spolu s Igorem Angelovem, Alfredem

Strejčkem, Josefem Krčkem a Milanem Friedlem spoluvytváří osobité

hudební i literární programy, ve spolupráci s ČRo 3 Vltava a ČT podněcuje

sebe i druhé k dalšímu tříbení uměleckého citu a invenci.

Termíny