Podniková propagace Tatra

Výstava
Většinu z Vás bezesporu napadá otázka, co může být na propagačním oddělení tak zajímavého, že si zaslouží vlastní výstavu a proč jsme si k prezentaci nevybrali raději materiálovou účtárnu, zkušebnu motorů nebo kovárnu zápustek? Propagační oddělení totiž, ač se to nemusí na první pohled zdát, mělo patrně největší vliv (pomineme-li automobily samotné) na formování obrazu celého podniku, na utváření jeho zvučného jména a vytváření „atmosféry“ automobilky. Krom tradiční propagace firmy a jejich výrobků po celé zemi a ve světě se propagační oddělení věnovalo dokumentaci města a závodu, zajišťování oslav, výzdob podniku, vydávání závodního časopisu či zadávání nebo přímo výrobě nejrůznějších propagačních předmětů – letáků, brožur, odznaků, hraček, nálepek atp. Návštěvník může namítat, že výstava se věnuje automobilům až v druhé řadě. Bude mít pravdu. I to však byl jeden z našich cílů. Ukázat, že automobilka Tatra žila svým naprosto soběstačným životem, a že automobil, který vyjíždí z montážní dílny, je až na konci celého složitého procesu, jehož podstatnou součást tvořila i práce propagačního oddělení.
Termíny