Večerní setkání s Eskymákem Hivshu

Volný čas
Sdílení cesty bubnu a tradičního inuitského zpěvu, cesta na dálný sever. Vyprávění o tradicích, o zvycích a šamanismu v Grónsku. Společně se vydáme na cestu na daleký sever jak slovem, tak i obrazem (promítaní fotografií a krátkého filmu). Zaposloucháme se do vyprávění bubnu a inuitského zpěvu, kterým se inuité spojují se svými předky.
Termíny