Divadelní vinobraní

Divadlo
Netradiční zahájení 2. poloviny divadelní sezony. Program: kapela Šrum šrum, Krušnohorská dudácká muzika, soubor MDM a Divadla rozmanitostí.
Termíny