Kaple tajemná...

Volný čas
Dvě večerní netradičně pojaté prohlídky zámecké kaple Zjevení Páně - vyprávění o legendách a tajemstvích doprovodí tóny varhan a možná přijde i Bílá paní... Varhanní doprovod Jan a Martin Škrabkovi.
Termíny