DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pro děti


Den otevřených dveří pro všechny zájemce, kteří by chtěli ve svém volném čase navštěvovat zájmové kroužky pro děti, mládež či dospělé. Široká nabídka zájmových kroužků pro rok 2013/2014 z umění, jazyků,sportu či přírodovědy. Bohatý doprovodný program nabízí jízdu na ponících, prohlídku prostor DDM a Stanice mladých přírodovědců, ukázku práce kroužků a mnoho  zajímavých zážitků.

Kontakty

www.ddmcheb.cz

Termíny