Antonín Marek Machourek

Výstava
Vystavené kresby, malby a grafické listy akademického malíře Antonína Marka Machourka pocházejí převážně ze 40. – 60. let 20. stol. a jsou součástí rozsáhlého souboru svěřeného umělcovou rodinou panu Bohuslavu Smejkalovi z Olomouce. Ten velkoryse předal v roce 2011 celou sbírku Muzeu Kroměřížska jako dar.
Termíny