Thomas Albdorf: Former Writer

Výstava
Thomas Albdorf ve své práci propojuje média fotografie a sochy či instalace, přičemž výsledkem jsou převážně fotografické snímky zachycující vztah mezi nimi. Podstatnou roli hrají v jeho tvorbě postprodukční úpravy fotografií a zásahy narušující referenční funkci obrazu, stejně jako aspekt dekontextualizace fotografie v průběhu jejího šíření na internetu. V Galerii ART představí soubor fotografií, který před časem uzavřel a prezentoval jako svoji diplomovou práci na Universität für Angewandte Kunst ve Vídni.
Termíny