Moderní formy individuálního cestovního ruchu a cestovního ruchu malých skupin

Kurzy, vzdělání, konference

 

Obsah semináře Jak naplánovat cestu malé skupiny: Logistika akce - čím začít, jak postupovat, na co nezapomenout. Jak zajistit dopravu: letecky, autobusem, vlakem, automobilem. Praktické ukázky, výhody a omezení jednotlivých typů dopravy. Příklady z nejfrekventovanějších zemí Evropy a ze světa. Jak zajistit ubytování: hotel, apartmán, soukromí, netradiční formy (couchsurfing apod.). Praktické ukázky, výhody a omezení jednotlivých typů ubytování. Příklady z Evropy a ze světa. Finance: Výhody a nevýhody hotovosti, šeků, karet, peněžních převodů. Srovnání cenové úrovně vybraných zemí. Počasí a podnebí: Kdy se kam vydat a jak naopak nenaletět. Jak se vyznat v klimatických údajích. Informační zdroje: Výhody a omezení internetových zdrojů a klasické papírové cestovní literatury. Praktické ukázky, rešerše nejpoužívanějších průvodců, map a dalších informačních zdrojů. Bezpečnost, omezení a rizika na cestách: Srovnání vybraných zemí podle úrovně kriminality. Rizika infekcí, nemocí, očkování. Kulturní odlišnosti a vzorce chování – praktické příklady. Desatero bezpečného pohybu. Cestovní administrativa: Doklady, víza, pozvání, poplatky, povinné registrace apod. Jak splnit nutné minimum. Praktické příklady. Cestování během roku: Kdy a kam se ve světě vydat od ledna do prosince, praktické příklady.  
Termíny