Šumění

Film, Krátký film
Videofilm náležící do kategorie „found footage“ snímků, které variují a postprodukčně zpracovávají originální staré filmové materiály. Autor tentokrát vychází z českého detektivního filmu Vrah skrývá tvář s Rudolfem Hrušínským, natočeného v roce 1966 režisérem Petrem Schulhoffem.
Termíny