Pražská muzejní noc

Volný čas

Start: 20:00, 22:00

Pražská muzejní noc - Komentované prohlídky výstavy Slovo dalo slovo 

Prague Museum Night - Guided Tours of the Word for Word Exhibition

Termíny