Slavnost Berušky

Volný čas
Zveme Vás na tradiční zahájení veškerých aktivit ve Spolkovém domě Mariany BERLOVÉ. V případě pěkného počasí Vás čeká seznámení se všemi aktivitami, které naše občanské sdružení provozuje a také aktivit, které provozují další neziskové organizace v objektu Spolkového domu. Program je jak pro rodiče, tak pro děti a také pro veřejnost.
Termíny