Evropský den židovské kultury

Hudba
Ekumenická bohoslužba a koncert židovských písní v podání Ester Godovské a Dany Krausové.
Termíny