Rozloučení s prázdninami - Putování pravěkem

Volný čas
Účastníci si vyzkoušejí drtit obilí na zrnotěrce a vyrobí si jednoduchou ozdobu, keramickou misku nebo ruční papír. Kromě toho se dovědí zajímavé informace o našich nejstarších dějinách a o významných nalezištích na Prostějovsku.
Termíny