Filosofie v podzemí - filosofie v zázemí

Kurzy, vzdělání, konference

Představení sborníku Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí, věnovaného české filosofii v době normalizace, zejména pražským bytovým seminářům, a jejímu dalšímu vývoji, kdy řada osobností přešla z „podzemí“ na akademickou půdu a začala zde přetvářet nebo budovat katedry filosofie.

V rámci večera promluví filosof Roger Scruton, který v 80. letech přednášel na bytových seminářích a organizoval podporu neoficiálního vzdělávání a samizdatu v tehdejším Československu.

Historické souvislosti přiblíží Jiří Suk z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Pořádá a srdečně zve Knihovna Václava Havla.

 

Termíny