KOUZLO A TEMPERAMENT SLOVENSKÉHO FOLKLORU

Volný čas
Koncert Ľudové hudby Miroslava Dudíka, která tvoří základ Orchestru ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave (OĽuN). Vznikla v roce 1976 jako profesionální seskupení šesti virtuózních hudebníků (2 x housle, viola, cimbál, kontrabas, klarinet). Soubor koncertuje nejen doma, ale i v zahraničí a často také s nejlepšími slovenskými operetními a operními pěvci.

Termíny