Chorynští z Ledské

Volný čas
Návštěvníci se budou moci seznámit s kompletní historií rodu Chorynských od poloviny 15. století až do jejich příchodu na Veselí. Výstava bude rozdělena do tří větších celků: Od počátků do Bílé hory, Od Bílé hory k Veselí, Chorynští z Ledské a Veselí. Každý z celků návštěvníkům představí řadu doposud nezveřejněných nebo málo známých informací o rodu Chorynských (genealogické vývody, heraldické památky, obrazy, fotografie,…). Bohatý faktografický materiál doplní množství předmětů buď přímo z vlastnictví rodu hrabat Chorynských nebo ilustrujících dobu, v níž jednotlivý členové rodu žili. O kulturní program na vernisáži se postará šermířská a divadelní společnost Memento Mori z Uherského Ostrohu.

Termíny