Expozice U6

Výstava
Výstava techniky pro malé i velké. Jedinečná výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po nejmodernější robotizovaná pracoviště a „superchytré“ stroje. Návštěvníci zde najdou celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě. Expozice začíná objevem, který odstartoval průmyslovou revoluci, tedy od parního stroje a jeho následného využití v mnoha oborech včetně dopravy. Na něj naváže tkalcovský stav a další vynálezy z oblasti strojírenství, jako jsou na příklad obráběcí stroje. Dále návštěvníci uvidí cestu od výroby železa až k jeho přerodu v ocel a ukázku výroby elektřiny. Sami si budou moci vyrobit elektřinu šlapáním na kole, obrábět kov, otestovat řízení automobilu a letadla na trenažéru, nebo si mohou třeba vlézt do kajuty kosmonauta Gagarina a do útrob legendární ponorky Nautilus. Mnohé exponáty si můžou prakticky vyzkoušet a zjistit, jak fungují. V sekci „Plující město“ uvidí vodní turbíny a vodní kola, závěr výstavy patří vynálezům z oblasti akustiky a vlnění. Scénář výstavy vkusně využívá názvy knih Julese Verna, které se zde stávají synonymem pro určitá období vývoje techniky průmyslu. Rozdělují výstavu do logických celků podle známých knih „Cesta do středu země“, „Ocelové město“, Cesta kolem světa za 80 dní“, „Robur dobyvatel“, „Pán světa“ „Ze země na měsíc“, „Plující město“ a „Zmatek nad zmatek“. Na konci každé etapy si návštěvník muzea může zcela jednoduše o
Termíny