Komentovaná prohlídka výstavy Max Švabinský

Volný čas
S kurátorem výstavy PhDr. Michalem Šimkem.
Termíny