Galakoncert operetních melodií

Hudba
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.
Termíny