Jak to tenkrát mohlo být

Divadlo
Tragédie Albrechta z Valdštejna v podání Skupiny scénického šermu Rectus s velmi otevřeným koncem.
Termíny