Se Startem Mělnickem - memoriál J.Novotného a Z.Vítkovské

Turistika
Pořadatel:KČT, odbor Start + SK Start, odd. turistiky
Ročník:3
Loňský počet účastníků:0
Začátek:09.08. 2014  Čas: 7:00-10:00; trasy 5 - 10 km do 13:00  Místo: Penzion Reks (před žst Mělník)
Konec:..   Čas: 20:00  Místo: Penzion Reks (před žst Mělník)
Termíny