Tradiční pouť Na Královnu

Volný čas
Tradiční dobové tržiště s ukázkou řemesel před konventem, doplněné o koncerty a divadelní představení.
Termíny