HUNKY DORY

Výstava
Projekt Hunky Dory /v angličtině výraz označující pohodovou situaci/ se zaměřuje na specifickou pozici přítomnou v uměleckém projevu současné mladé generace autorů – způsob jakým jsou jejich životní zkušenosti, pramenící a organicky – mnohokrát nevědomě - propojující svět skutečný a virtuální, svět intelektuální a svět každodenní banality, reflektované v jejich pracích.
Termíny