Kmochův odkaz

Hudba
Komponovaný pořad slova a hudby věnovaný zakladateli české lidové písně - Františku Kmochovi.
Termíny