Koncert k poctě Petra Ebena

Hudba, Klasická hudba
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Předehra k opeře Don Giovanni KV 527

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symfonie č. 38 D dur KV 504, „Pražská“

PETR EBEN
Koncert pro varhany a orchestr č. 1 „Symphonia gregoriana“
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS, umělecký vedoucí: DAVID EBEN
dirigent: GABRIEL FELTZ
sólisté: GUNTHER ROST (varhany)
Termíny