S Denisem bezpečně

Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Ztracené děti o.s. spustilo projekt "S Denisem bezpečně", v rámci kterého učí děti, jak se vyvarovat nebezpečí. Projekt zavítá do Toulcova Dvora a bude se konat v rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením.

Pro děti všech věkových skupin je připraven zajímavý program.  Zkušení lektoři z Občanského sdružení Ztracené děti budou učit děti, jak se rizikových situací chovat a jak se jim případně vyvarovat.

 

Maminky  a tatínkové si poslechnou zajímavou přednášku paní psycholožky PhDr. Veroniky Stixové. Dozvíte se mezi jiným o tom, jaké jsou styly výchovy. Zda vůbec existuje ten "správný" výchovný přístup a v případě zájmu si můžete s paní psycholožkou popovídat i o věcech, které Vás trápí např. návykové látky v rodině, rozvodové řízení, psychické nebo tělesné onemocnění některého člena, hyperaktivní děti aj.

 

Akce se mohou zúčastnit i neslyšící a Toulcův dvůr se touto akcí zapojí doTýdne komunikace osob se sluchovým postižením (21. – 29.9.2013).Na místě budou tlumočníci, kteří budou překládat do znakového jazyka.

 

Celorepublikový projekt  Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP), jehož druhý ročník se uskuteční v letošním roce od 21. – do 29.9.2013 po celé České republice, přináší zajímavé informace o světě osob se sluchovým postižením a zároveň podporuje osoby s postižením sluchu a organizace, které jim svým každodenním úsilím pomáhají zlepšovat podmínky v běžném životě. Program pro širokou veřejnost je tvořen různorodými akcemi připravenými neziskovými organizacemi, školami a univerzitami.

 Projekt je pořádán o.s. ORBI PONTES, které pořádáním kulturních a vzdělávacích projektů podporuje správný přístup a toleranci k osobám se zdravotním postižením a osobám jiným způsobem znevýhodněných, pomáhá šířit informace v rámci české společnosti o „různých světech“ a tím usiluje o zvyšování vzájemného porozumění jednotlivých skupin ve společnosti.

Akce je zdarma!

Na tuto akci je nutné se registrovat zde!!!


Termíny