Expozice o prvopočátcích hornictví v Ostravě

Výstava
Vystavované předměty se nacházejí na ploše 42 m2, v 8 prosklených vitrínách, na zdech, ve vestavěném regálu a to v celkovém počtu okolo 2000 ks. V depozitáři se uchovávají zemědělské nářadí, dřevěné pluhy z počátku 19. st. (dřevěné brány s kovanými hroty, koňské ohlavky, cugle, opratě, kola od vozů, kovadliny atd.; tyto exponáty nelze vystavit pro nedostatek místa). Všechny exponáty muzea jsou zaměřeny na původní Keltičkovo řemeslo, to jest kovářství a hornictví, dále na nástroje spojené s touto profesí. Většina exponátů pochází z našeho ostravského regionu – tj. „Slezska“. Nejstarší vystavovanou kolekcí, která se nachází v muzeu, je sada kamenných obráběcích nástrojů, ze zdejšího těšínského regionu, tj. z období starší doby kamenné (30000 – 25000 let před n. l.). Všechny exponáty jedinečně mapují nejstarší osidlovací proces našeho slezského regionu. Zajímavou skutečností je, že se (náš) dům z r.1866 vlivem důlní činnosti postupně propadá (dnes prý nepatrně), do dnešního dne to činí (dle měření) minimálně 10 m. Z tohoto důvodu je nutno co pět let dům omladit. Funkční náklady muzejnické činnosti nesou v plné výši vlastnici, ze svého důchodu.
Termíny