3.okruh

Výstava
3. okruh zahrnuje venkovní prohlídku areálu (nádvoří) a obří vyrovnávací tlakové nádoby, porál štoly za dřevištěm, peterská halda, stará rozvodna s modely ze stavebnice Merkur a malou hernou.
Termíny