1.okruh (malý)

Výstava
Zahrnuje cestu havíře do práce, končí v těžní budově. Pracovní směna havířů začínala příchodem do známkovny. Každý, kdo pracoval pod zemí, si zde vyzvedl svou osobní známku. Tyto známky můžete vidět na panelech. Jednotlivé barvy a tvary známek se liší podle směny a profese (specializace) horníka. Po příchodu do šatny se havíři převlékli do fáraček (hornický oděv). Každý pracovník měl přidělené dva řetízky (v havířském slangu označované jako háky), jeden pro čisté, civilní šaty a druhý pro špinavé pracovní šaty. V řetízkových šatnách byly fáračky zavěšeny v prostoru, který byl dobře větrán a v zimě dokonce vytápěn, takže mohly lehce uschnout. Ventilace šaten a koupelen byla přirozená, pomocí hřebenovité ventilační nástavby, která při pohledu z venkovní strany objektu tvoří zajímavou siluetu završenou malou věžičkou. Součástí těchto šaten bylo i oddělení pro technický personál vybavené vanami, tzv. štajgerské lázně. Jednou z důležitých součástí každého dolu byla kancelář důlních měřičů. Můžeme zde vidět na třech pracovních stolech postupný technický vývoj této profese. Dále je možné vidět Kancelář geologa, Instalaci první pomoci, Místnost dispečinku, Výdejnu svačin, Cechovnu, Lampovnu a 1. okruh je ukončen u Těžní věže a těžní budovy.
Termíny

  • úterý - neděle
    stálá akce
    Důl Michal - Ostrava
    Cena:
    90,-/50,-