Řídič

Divadlo
Kam jedeš? Ví to řidič? Cestující? Řídí řidič nebo cestující? Jsi cestující nebo řidič? Kdo je Řídič? Kdo nás řídí? Řídí vůbec někdo? Grotesktní meditace za sklem autobusu pro 37 obsazených sedaček.
Termíny