Podoby víry očima dětí

Volný čas
Víra v různých podobách doprovází člověka již od počátků. Ať si to uvědomujeme nebo ne, formuje svět kolem nás nejen ve zvycích, tradicích a výtvarném umění, ale také v běžném životě. Zkuste si všimnout obrazů víry kolem Vás a zpracujte téma libovolnou výtvarnou technikou. Vítězi v každé kategorii získají knihu Světla na zemi i na nebi. Věkové kategorie: 1. kategorie 3 - 6 let; 2. kategorie 7 - 12 let; 3. kategorie 12 - 15 let; 4. kategorie 15 - 18 let; Formát a technika: libovolné (v případě techniky fotografie, postačí elektronická podoba zaslaná na adresu: rimovska@mjakub.cz) Důležité informace: Každý obrázek musí být pro zařazení do soutěže označen jménem, věkem, adresou a školou autora. Připojte prosím také kontaktní údaje (e-mailovou adresu či telefon), abychom Vás mohli informovat o případné výhře. Obrázky prosím odevzdávejte na pokladně muzea (út - ne 9:00 - 12:00, 12:45 - 16:45). Uzávěrka soutěže: 11. října 2013 Všechny soutěžní obrázky budou k vidění na stránkách muzea.

Termíny