Závěrečný koncert - Letní škola barokní hudby

Volný čas
Česká premiéra. G.P. Telemann" Daniel v jámě lvové" - Oratorium pro sóla, sbor a orchestr. Vystoupení vítězů interpretační soutěže LŠBH 2013. Diriguje Roman Válek.

Termíny