Rozloučení s letní sezonou

Volný čas
Komentovaná prohlídka v anglickém jazyce výstavy Špičky – Sklo jako koncept s kurátorem Richardem Drurym (15.00), komentovaná prohlídka v českém a anglickém jazyce výstavy Images for Images – Artists for Tichy, Tichy for Artists s kurátory Veronikou Marešovou a Richardem Drurym (16.00), slavnostní dernisáže obou výstav (17.00).
Termíny