Erby

Výstava
Při restaurátorském sondážním průzkumu v roce 2008 byla na východní stěně místnosti volyňské radnice nalezena v první vrstvě omítky nástěnná malba, která byla překryta několika druhotnými vápennými nátěry a dalšími monochromními barevnými vrstvami z mladších dob. Při restaurátorských pracích v roce 2009 bylo provedeno odkrytí maleb, při nìmž se odhalily dva erby, které byly následně zrestaurovány.
Termíny