Popelka Nazaretská

Hudba
Báseň mluvící k duši člověka. Přednes Ondřej Kulhavý, hudba Ludus musicus.
Termíny