Jiří Hůla - Otázky kladené obrazu

Výstava
Klasické postupy nazírání obrazů zkoumají vedle vlastního námětu celkovou kompozici, význam barevnosti, symboliku předmětů, nápovědy místa a času, souvztažnost postav, jsou-li jaké, směry jejich pohledů, nasvětlení, rozmístění objektů v prostoru… Pomocí těchto vesměs pozitivistických postupů bývá dílo vykládáno. Podrobit zkoumání „skladbu, výstavbu a strukturu obrazu“ však lze i metodami výrazně odlišnými.
Termíny