IUCH - Rozhraní města/krajiny

Výstava
Zajímá nás rozhraní města a krajiny. Město chápeme jako celek, který je třeba vnímat v kontextu s jeho okolím. Navrhujeme cestu okolo Písku. Tuto cestu na Rozhraní chápeme jako symbolickou hranici mezi vnitřní a vnější krajinou, zprostředkovávající odlišné charaktery míst.
Termíny