Lukáš Urbanec - Interaktivní objekt

Výstava
Stojící objekt tvoří dřevěné segmenty na sebe položené tak, aby se mohly otáčet kolem své osy. Pootočením vzniká vždy nová struktura.
Termíny