Komentovaná prohlídka výstavy Klatovy našich prababiček aneb secese v každodenním životě našich předků

Volný čas
Výstavou vás provede kurátorka výstavy PhDr. Jana Skarlantová.
Termíny