Uvedení knihy Miluji tvory svého pohlaví

Volný čas
Uvedení kolektivní monografie "Miluji tvory svého pohlaví", poslední z trojice knih, na jejichž počátku stála konference Homosexualita v českých zemích a humanitní vědy v roce 2009. V této knize představuje 13 autorů a autorek různé aspekty každodenního života, perzekuce a sebepojímání homosexuálně se chovajících a cítících lidí v českých zemích od středověku do současnosti. Editory jsou Pavel Himl, Jan Seidl a Franz Schindler, vydalo nakladatelství Argo v Praze.
Termíny