Havíření

Volný čas, Hudba, Pro děti

Jihlavské havíření 2009

Setkání hornických měst a obcí,
Jihlavský havířský průvod
Jihlavské folklorní léto
Koncert bez hranic
Den Ježka

Kontakty

www.jihlava.cz

Termíny